VGSTUDIO

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Identifikace správce

Správce osobních údajů je Jakub Vrána , se sídlem Anglická 1461, 53901 Hlinsko, IČ 17570794, zapsaná v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Hlinsko, dále jen „správce.“

 1. Zpracovávané údaje

Společnost zpracovává následující osobní údaje získané z kontaktního formuláře na našem webu:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Obsah zprávy

Pro fakturaci zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Oslovení
 • akademický titul
 • Bydliště nebo sídlo firmy, doručovací adresa
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Národnost
 • ID datové schránky
 • Přihlašovací údaje webových stránek/ IP adresu (v případě požadavků zákazníka)
 • Číslo bankovního účtu
 • DIČ
 • Další identifikátory, díky kterým je zákazník identifikován

Údaje získáváme požádáním zákazníka o údaje, které může odeslat prostřednictvím kontaktního formuláře, formou e-mailové schránky, SMS nebo jinou formou textové či hlasové zprávy. Výčet osobních údajů nemusí být kompletní a to v případě, že nám jej bez požadavku zákazník zašle.

 1. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely odpovědi na vaši zprávu a řešení vašeho dotazu. Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů s tímto zpracováním, který dává při odeslání kontaktního formuláře nebo písemně na adresu info@vgstudio.cz. Současně souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pro účely fakturace, a to zejména pro účely vystavení a evidování faktur.

 1. Právní základ zpracování

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů s tímto zpracováním, který dává při odeslání kontaktního formuláře nebo sdělením osobních údajů k fakturaci či přihlašovacích údajů do administrace webových stránek a dalších údajů s tím spojených.

 1. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění účelu zpracování (např. předání údajů našemu zpracovateli plateb, účetní nebo poskytovateli e-mailového serveru).

 1. Přenos osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetích zemí.

 1. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k plnění účelu zpracování, tj. do vyřešení vašeho dotazu, do splatnosti faktury nebo v průběhu spolupráce či dokončení zakázky.

 1. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud máte jakékoli otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese info@vgstudio.cz / telefonním čísle +420 604 581 177 nebo písemně na adresu sídla správce.
Také mate právo podat stížnost prostřednictvím www.uoou.cz nebo na sídlo Úřadu pro ochranu osobních údajů.